Tuesday, July 03, 2007

ေနာ ဧက ေနာ

တရက္ ညီလင္းဆက္ က်မအိမ္ကိုေရာက္လာၿပီး စကားစျမည္ေျပာရင္းနဲ႔ “ေနာဧကေနာ” ကုိ သိသလား လို႔ ေမးလာပါတယ္။
“အင္း … ကိုးတလီကိုး ကို ပါဠိလို ေျပာတာမဟုတ္လား” လို႔ က်မက ျပန္ေျဖေတာ့ သူက ဟုတ္တယ္ဆိုၿပီး အဲဒီ ပါဠိအလီကို လိုခ်င္ပါသတဲ့။ ဒါနဲ႔က်မလည္း ရွာေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့လိုက္တယ္၊ အေဖ့အားကိုးနဲ႔ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အေဖ့ေမးေတာ့ အေဖကလည္း မသိပါဘူး။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ေနခဲ့ဖူးတာမွ မဟုတ္ဘဲကိုး။ အေဖက သူမသိေပမဲ့ သူ႔ဆရာကို ေမးေပးမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ အေဖ့ဆရာႀကီး ပါဠိပါရဂူဦးျမင့္စိုးကို ေမးေတာ့ ဆရာႀကီးကလည္း အစအဆံုး မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး၊ ေဗဒင္ဆရာေတြဆို သိႏိုင္မယ္ထင္တယ္ …ေမးၾကည့္ … လို႔ လမ္းစကေလး ထပ္ေပးျပန္ပါတယ္။ က်မနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ေဗဒင္ ဆရာဆီေရာက္ၿပီး သူ႔ကိုတခါေမးရျပန္ပါေရာ။ ဒါေပမဲ့ ေဗဒင္ဆရာႀကီးကလည္း ေခတ္သစ္ ေဗဒင္ဆရာဆိုေတာ့ကာ ေနာဧကေနာကို မသိပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ က်မ လည္း ေနာဧကေနာကို လက္ေလွ်ာ့ၿပီး ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနခဲ့လိုက္မိပါတယ္။

ေနာဧကေနာ ဆိုတဲ့စကားလံုးကို ကိုးတလီကိုး လို႔ မသိခဲ့စဥ္တုန္းက …
“ဒီေလာက္ကေတာ့ …ေနာဧကေနာ ပဲေဟ့ …”
ဆိုၿပီးသံုးခဲ့ၾကတာ ၾကားဖူးပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ “ေနာေၾကတယ္” ဆိုၿပီးေတာ့ သံုးၾကတာလည္း ၾကားဖူးပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္တယ္ … အကုန္အစင္သိတယ္ … နားလည္တယ္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ မ်ားလားေတာ့ ေသခ်ာမေျပာတတ္ပါဘူး။

မေန႔ကေတာ့ အေဖသင္တန္းကအျပန္ ဆရာဦးျမင့္စိုးက ေနာဧကေနာ ေရးထား တဲ့ စာရြက္ကေလးတရြက္ ေပးလိုက္တယ္ဆိုၿပီး ၀မ္းသာအားရ ျပပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ႏွစ္အလီကေနၿပီး ကိုးအလီထိ ပါဠိလို ေရးထားတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ … ဗဟုသုတ အလို႔ငွာ က်မဘေလာ့မွာ တင္လိုက္ပါတယ္။ လင္းဆက္ႏွင့္တကြ … သိလိုသူမ်ား အားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္ရွင္။
***
ကိုးေၾကာင္းလကၤာ

ႏွစ္အလီ
ေဒြး ဧက ေဒြး၊ ေဒြး ေဒြး စာရ (ဇယ)၊ ေဒြး ႀတိ ဆ၊ ေဒြး စာလီ အဌ္၊ ေဒြး ပဥၥ သုဥ္ဒသ၊ ေဒြး ေသာ ဒြါဒသ၊ ေဒြး သတၱာ စတုရာဒသ၊ ေဒြး အ႒ ေသာဠသ၊ ေဒြး န၀ါ အ႒ာရသ။ (အ႒ာဒသ)

သံုးအလီ
ႀတိ ဧက ႀတိ၊ ႀတိ ေဒြး ဆ၊ ႀတိ ႀတ ေနာ၊ ႀတိ စရက (ဇယ) ဒြါဒသ၊ ႀတိ ပဥၥ ပဥၥဒသ၊ ႀတိ ေသာ အ႒ာရသ (အ႒ာဒသ)၊ ႀတိ သတၱာ ဧကာဗီသ၊ ႀတိ အ႒ ေဇာဗီသ၊ ႀတိ န၀ါ သတၱာဗီသ။

ေလးအလီ
ဇယ ဧက ဇယ၊ ဇယ ေဒြး အဌ္၊ ဇယ ႀတိက ဒြါဒသ၊ ဇယ ေဇာ ေသာဠသ၊ ဇယ ပဥၥ သုဥ္ဗီသ၊ ဇယ ေသာ ေဇာဗီသ၊ ဇယ သတၱာ အ႒ာဗီသ၊ ဇယ အ႒ာ ဒြါႀတိသ (ဒြါတႎသ)၊ ဇယ န၀ ဆႀတႎသ။

ငါးအလီ
ဗ်ဥ္း (ဗ်ည္း) ဧက ဗ်ဥ္း (ဗ်ည္း)၊ ပဥၥ ေဒြး သုဥ္ဒသ၊ ပဥၥ ႀတိနာ ပဥၥာဒသ၊ ပဥၥ ဇယ သုဥ္ဗီသ၊ ပဥၥ ဗ်ဥ္းပဥၥာဗီသ၊ ပဥၥ ေသာ သုဥ္ႀတႎသ၊ ပဥၥ သတၱာ ပဥၥာႀတႎသ၊ ပဥၥ အ႒ သုဥ္စာလီသ၊ ပဥၥ န၀ါ ပဥၥာ စာလီသ။

ေျခာက္အလီ
ေသာ ဧက ေသာ၊ ေသာ ေဒြး ဒြါဒသ၊ ေသာ ႀတိနာ အ႒ာဒသ၊ ေသာ ဇယ ေဇာဗီသ၊ ေသာ ပဥၥ သုဥ္ႀတႎသ၊ ေသာ ေသာ ဆႀတႎသ၊ ေသာ သတၱာ ေဒြး စာလီသ၊ ေသာ အ႒ အ႒စာလီသ (အ႒စတုရ)၊ ေသာ န၀ါ ေဇာ ပညာသ။

ခုနစ္အလီ
သတ္ ဧက သတ္၊ သတၱ ေဒြး စတုရာဒသ၊ သတၱ ႀတိနာ ဧကာဗီသ၊ သတၱ ေဇာ အ႒ာဗီသ၊ သတၱ ပဥၥ ပဥၥႀတႎသ၊ သတၱ ေသာ ဗားစာလီသ၊ သတၱ သတၱ န၀ စာလီသ၊ သတၱ အ႒ ဆပညာသ၊ သတၱ န၀ ႀတႎဆ။

ရွစ္အလီ
အဌ္ ဧက အဌ္၊ အ႒ ေဒြး ေသာဠသ၊ အ႒ ႀတိနာ ေဇာဗီသ၊ အ႒ ဇယ ဗားႀတႎသ၊ အ႒ ပဥၥ သုဥ္စာလီသ၊ အ႒ ေသာ အ႒စာလီသ၊ အ႒ သတၱာ ဆပညာသ၊ အ႒ အ႒ စတုဆ၊ အ႒ န၀ ဗားသတ္။

ကိုးအလီ
ေနာ ဧက ေနာ၊ န၀ ေဒြး အ႒ာဒသ၊ န၀ ႀတိနာ သတၱာ ဗီသ၊ နာ ဇယ ဆႀတႎသ၊ န၀ ပဥၥ ပဥၥ စာလီသ၊ န၀ ေသာ ေဇာပညာသ၊ န၀ သတၱာ ႀတႎဆ၊ န၀ အ႒ ဗားသတ္၊ န၀ န၀ါ ဧကာသီတိ မွတ္။
(ဧကာ အသီတိ = အဌ္၊ ဧကာ အာသိ = အဌ္)
***
ႏွစ္ မွ ကိုး အထိ ပါဠိဘာသာအလီ ဤတြင္ေရြ႕ ၿပီးပါၿပီ။
***
က်မျဖင့္ ဒီအလီကို အလြတ္ရေအာင္ က်က္ဖို႔မေျပာနဲ႔ ၾကည့္ၿပီး ႐ိုက္ရတာ ေတာင္ မူးေနာက္ေနတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္လားေတာ့မသိ ဒီ ကိုးေၾကာင္းဂါထာ လို႔ေခၚတဲ့ ပါဠိအလီေတြကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ သင္တဲ့အခါ ေက်ာင္းသားေတြ ကိုရင္ေတြက တမိုးတြင္းလံုး က်က္မွတ္မွ ႏႈတ္တိုက္ အလြတ္ ရြတ္ဆိုႏိုင္ပါသတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ “ခ႐ိုင္ကိုးေၾကာင္း တမိုးေအာင္း” လို႔ အဆိုရွိ တယ္လို႔လည္း မွတ္သားခဲ့ရပါေၾကာင္း … ။ …. ။
***
ေမတၱာျဖင့္ …

ေမဓာ၀ီ
ဇူလိုင္ ၂၊ ၂၀၀၇
ည ၉ နာရီ ၄၅

12 comments:

Anonymous said...

a chit hmar taw kya naw ka, naw eka naw pe byo...Ma May thin dan tat chin yin pyaw naw..

hana said...

Thanks , MaMay.
I haven't known it before.
And thanks, my beloved little brother monkey.

May Nyane said...

ဟီးး..ညီမေလးက စာရိုက္တာ မူး.. အမက ဆံုးေအာင္ဖတ္တာေတာင္မူး။ ဒါေပမဲ့.. ၇ွားပါးတဲ့ ဗဟုသုတေလးရတာ ေက်းဇူးတင္စရာပါ။

s0wha1 said...

မွတ္သားသြားပါၿပီ မေမေရ။ ေက်းဇူးအထူးပါ။

Anonymous said...

pyin nay kya te, a chit kyaung sate nyit nay kya te, a pyo gyi twe ko, pyw aung lote like tar par...

Anonymous said...

hana le thin dan tat chin lar lay..arr lone ko, openly invite like par dal

Min Min said...

အဲလို ေက်ာ္ေက်ာ္ဖတ္ေနလို႔လည္း မင္းမင္းစာလံုးေပါင္းမမွန္တာေပါ့..အဟဲ ျပန္ဖတ္ဦးမွ .. ဖတ္ရင္း ဘယ္ေရာက္သြားမွန္းမသိလို႔ .. အလီထဲမွာ လယ္သြားတယ္..

nmkt said...

................................

MoE said...

first of all let me say thanks for all the knowlege in your blog
i really respect your works in the blog.
wish you keep share them to us.

regards
MOE

Empress said...

Ma May,

Thanks for your sharing.
This is one of the precious things.

I like your blog so much as all contents are good & nice for reader.

NLS said...

Ma May

More than Tnx!
I m trying to expend them.
hehe
alote ma shi
akine ma shi

NLS

Ne Ou said...

မေမာဓာဝီေရ
ကၽြန္ေတာ့္ မွတ္စုအတြက္ ကူးသြားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္