Wednesday, June 13, 2007

ဗိုလ္လုပ္လိုသလား (၂)

ဗိုလ္လုပ္လိုသလား (၁) ကို ေမလ ၂၀-ရက္ ေန႔က ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၿပီး ေတာ္ေတာ္ၾကာ ရပ္ေနခဲ့မိတယ္။ မေန႔က အခန္းေျပာင္းရတာနဲ႔ စာအုပ္စင္ေရႊ႕ေတာ့ ဒီစာအုပ္ ကေလးေတြ႕မွ ဆက္ၿပီးတင္ရဦးမယ္လို႔႔ ျပန္အမွတ္ရတာနဲ႔ အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ ႐ိုက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ကိုျပဴးက်ယ္ထံေပးစာကိုေတာ့ ေနာက္တပတ္မွပဲ တင္ပါေတာ့မယ္။
***
ဒီဆင္ႀကီးဟာ (ဗိုလ္ဘဲ … ) စသည္ျဖင့္ တိရစၦာန္မ်ားပင္လွ်င္ ဗိုလ္ဘြဲ႕ထူး ရွိၾကကုန္၏။ …..
(အပိုင္း ၁- ကို ဒီမွာဆံုးခဲ့ပါတယ္။)
***
ေလာကမွာ လူတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေသာမင္းသည္ လူအေပါင္းတို႔ထက္ ၾသဇာ အာဏာ ႀကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ဟု ဆိုရ၏။ ထိုမင္းႏွင့္ စပ္သြယ္ေသာ ရာထူး ရာခံ အစရွိသည္တို႔သည္ အဆင့္ဆင့္ ဗိုလ္ဂုဏ္ထူး ရွိၾကကုန္၏။ ေလာကုတၱရာ ေရး၌ အရိယာတို႔သည္ အသီးသီး အဆင့္အတန္းအလိုက္ ဗိုလ္ဂုဏ္ထူးရွိၾက ကုန္၏။ ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္သည္ ပုထုဇဥ္တို႔ထက္ ျမင့္ျမတ္ႀကီးကဲေသာ ေၾကာင့္ ဗိုလ္ဟု ဆိုထိုက္ေပ၏။ ေသာတာပန္မွစ၍ အရိယာအေပါင္းတို႔တြင္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အႀကီးဆံုးေသာ ဗိုလ္ဟု ဆိုရေပ၏။ ျမတ္စြာဘုရား၌ အတုလ-ဟူေသာ ပုဒ္ကို ေထာက္သျဖင့္ မည္သူမွ ၿပိဳင္ဘက္မရွိေအာင္ အႀကီး ဆံုးေသာ ဗိုလ္ႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပ၏။

ဗိုလ္ဆိုေသာနာမည္ႏွင့္ ဗိုလ္ဘြဲ႕ကို လူတိုင္း အလိုရွိၾကကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလာက၌ ဗိုလ္လုပြဲမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ၾကရကုန္၏။ ဗိုလ္ဆိုေသာ အမည္မ်ားကို အားလံုးႏွစ္သက္ၾကကုန္၏။ ဗိုလ္ျဖစ္လိုျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းကိုရွာေသာ္ ဗိုလ္ရဲ႕ သုခကို ခံစားလို၍ပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ထုိခ်မ္းသာတို႔သည္ ကာမခ်မ္းသာ-႐ူပခ်မ္းသာ-အ႐ူပခ်မ္းသာ-နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတို႔ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ခ်မ္းသာတို႔တြင္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသည္ အားလံုးေသာ ခ်မ္းသာတို႔ထက္ ျမင့္ျမတ္ျခင္းေၾကာင့္ ခ်မ္းသာဗိုလ္ႀကီးဟု ဆိုရေလသည္။ (ဒါ့ေၾကာင့္ နိဗၺာနံ ပရမံ သုခံ) လို႔ ေဟာေတာ္ မူေပသည္။

ဗိုလ္ဆိုေသာ နာမည္ႏွင့္ ဗိုလ္ရဲ႕သုခကို သတၱ၀ါတိုင္း အလိုရွိၾကေသာ္လည္း ဗိုလ္စိတ္ႏွင့္ ဗိုလ္အလုပ္ကို မျပဳလုပ္က မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ ဗိုလ္အလုပ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်မ္းသာကို ေပါ့ေပါ့ကေလး စဥ္းစားၿပီး ျပဳလုပ္ၾကရာ မိမိတို႔ ထင္ျမင္ခ်က္မကိုက္ဘဲ ေခ်ာ္လြဲလိမ့္က်လို႔ ေနၾကသူမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ႀကံဳၾကဖူး လိမ့္မည္။

ဗိုလ္အျဖစ္ႏွင့္ ၎၏ခ်မ္းသာရဲ႕ လက္သယ္ကို႐ွွာေသာ္ “စိတ္” ဆိုေသာ သေဘာကိုသာ ေတြ႕ရေပသည္။ စိတ္သည္ သတၱ၀ါတို႔ကို ႀကီးပြားေအာင္ ႏွင့္ ယုတ္ညံ့ေအာင္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ စိတ္သည္ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္- ယုတ္ညံ့ေသာ စိတ္ ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ ျမင့္ျမတ္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေနထိုင္သူသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ေပသည္။ ယုတ္ညံ့ေသာ စိတ္ႏွင့္ ေနထိုင္သူသည္ ယုတ္ညံ့ ေသာ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရေပသည္။ အားလံုးေသာ ဆင္းရဲ-ခ်မ္းသာ ဂုဏ္ရွိ ဂုဏ္မဲ့ မညီမညြတ္ ရွိေနပံုမ်ားသည္ စိတ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ …

စိေတၱန နိယေတ ေလာေကာ၊
စိေတၱန ပရိကႆတိ။
စိတၱႆ ဧက ဓမၼႆ၊
သေဗၺ၀ ၀သ မႏြဂူ။ … ။

စိတ္သည္ လူအေပါင္းကို အလိုရွိရာသို႔ ေဆာင္ၾကဥ္း၏။
စိတ္သည္ ေလာကေနသူအေပါင္းကို ထက္၀န္းက်င္ အရပ္ ဆယ္မ်က္ႏွာသို႔ ဆြဲငင္၏။
အလံုးစံုေသာ သတၱ၀ါတို႔သည္ တခုေသာ စိတ္တရား၏ အလိုသို႔ အစဥ္တစိုက္ လိုက္ပါၾကကုန္၏။


ဗိုလ္အဆင့္ဆင့္တို႔သည္ စိတ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပၚၾကကုန္၏။ ဘံုႏွင့္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရိွမႈသည္လည္း ေျပာခဲ့သည္ စိတ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ၾကကုန္၏။ ဗိုလ္အျဖစ္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်မ္းသာကို အလိုရွိေသာသူတို႔သည္ ဗိုလ္စိတ္ႏွင့္ ဗိုလ္အလုပ္ကို ျပဳလုပ္ၾကရေပသည္။ ဗိုလ္စိတ္ကင္းမဲ့ေသာ သူမ်ားသည္ ဗိုလ္မျဖစ္ႏိုင္။ ဒါေၾကာင့္ ….
ဗိုလ္လုပ္လိုေသာ သူမ်ားသည္ ဗိုလ္စိတ္ႏွင့္ ဗိုလ္အလုပ္ကို ေရွးဦးစြာ သိထားရမည္။
***
ဒီတပတ္ေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ခဏရပ္နားလိုက္ပါဦးမယ္။ ေနာက္တေခါက္ တင္တဲ့အခါမွ ဗိုလ္စိတ္နဲ႔ ဗိုလ္အလုပ္အေၾကာင္းကို ဆက္ေဖာ္ျပပါေတာ့မယ္။
***
စာ႐ိုက္ၿပီးခ်ိန္
၁၃၊ ဇြန္၊ ၂၀၀၇
နံနက္ ၉ နာရီ ၅၀

2 comments:

Anonymous said...

ma may
Thanks for this post.
Thanks for sharing knowledge.
hee..by the way, I wanna be Bo and I am KaLayBo at my uni. Students follow me..:D

Thet Oo said...

ေနာက္ခံ background ကာလာေတြမွာ အျဖဴနဲ႔ အနက္ကို ေရွာင္သင့္တယ္လို႔က်ေနာ္ထင္တယ္ဗ်ာ။ က်ေနာ္ပဲ မ်က္လံုးမေကာင္းလို႔လားေတာ့ မသိဘူး။ ေနာက္ၿပီး ကြန္ျပဴတာမွာ ၀င္းဒိုးမေပၚခင္က အျဖဴနဲ႔ အမဲ ၂ မ်ိဳးပဲ ရတယ္။ ေနာက္၀င္းဒိုးေတြလည္းေပၚလာ၊ ဂရစ္ဖစ္ေတြလည္း ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္ လို႔မ်ား အျဖဴအမဲကို အဓိက ထားသံုးခ်င္ေနၾကသလဲ။ အေရာင္ေအးေအး၊ ခပ္ေဖ်ာေဖ်ာေလးနဲ႔ စာဖတ္လို႔ေကာင္းမဲ့ ေနာက္ခံေလးသံုးေပးပါလို႔ အႀကံျပဳပရေစလား။ က်ေနာ္က စာကို အဓိကထားၿပီး ဖတ္သူမို႔ပါ။