Thursday, October 13, 2016

... အတူ ...

အတူ

***
အတူျပဳဖူးတ့ဲ ကုသိုလ္ေတြ
အတူေနခ့ဲတ့ဲ ေန႔ရက္မ်ား
အတူစားခ့ဲတ့ဲ မနက္စာ...
အတူသာယာခ့ဲတ့ဲ အခ်ိန္မ်ား
အတူသြားခ့ဲတ့ဲ စာေပပြဲ
အတူတြဲထားတ့ဲ လက္ႏွစ္ဖက္
အတူႏွစ္သက္တ့ဲ ေနရာေလး
အတူအေလးထားတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြ
ကို နဲ႔ ေမ … ႏွစ္ေယာက္တဘဝ
အတူေလွ်ာက္ၾကတ့ဲ လမ္းခရီးမွာ
နီးနီးေဝးေဝး မညည္းေၾကးသြားမယ္ေလ …
***
ေမဓာဝီ
13.10.16
18.45

No comments: