Saturday, April 21, 2007

ဘႀကီးဘေဘ၏ ႏိုင္ငံေရးရာ အျဖာျဖာ အပိုင္း (၅)

ဒီတပတ္ေတာ့ ဘႀကီးဘေဘနဲ႔ ျပန္ေတြ႕ရျပန္ပါၿပီ။ ဘႀကီးကိုလည္း ကိုျပဴးက်ယ္နည္းတူ ခဏေဘးခ်ိတ္ထားမိလို႔ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဘႀကီးကို လြမ္းေနၾကသူမ်ား (႐ွိမ႐ွိေတာ့ မသိ) အတြက္ ဒီကေန႔ ဘႀကီးရဲ႕ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ ေတြထဲက က်မႏွစ္ျခိဳက္မိတဲ့ ဒီေခါင္းစဥ္ေလးကို ၏-သည္ မလြဲ၊ ဇြဲနပဲႀကီးစြာ အိပ္ငိုက္ရင္း ႐ိုက္ေပးလိုက္ပါၿပီ၊ ဖတ္႐ႈၾကပါကုန္။
***
ပညာႏွင့္ ျပင္ညာ
လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္က ေက်ာင္းဆရာတဦးႏွင့္ ပညာေရး ေဆြးေႏြးခဲ့၏။ အဆိုပါ ေက်ာင္းဆရာက
“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္တြင္ ပညာသင္ၾကားေရးမရွိပါ၊ ျပင္ၿပီး ညာတာသာ ရွိပါသည္”
ဟု ေျပာရာ ကြၽန္ေတာ္က
“ဘယ္လိုျပင္လို႔ ဘယ္လိုညာပါသနည္း” ဟုေမးေသာအခါ
“သခၤဏ္းစာမ်ားကို ခဏခဏ ျပင္ပါသည္၊ သင္နည္းကိုလည္း ခဏခဏ ျပင္ပါသည္။ သခၤဏ္းစာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာ္မီတီက သခၤဏ္းစာမ်ားကို ခဏခဏ အသစ္ထြင္၍ ပညာေရးဌာနကလည္း ခဏခဏ သခၤဏ္းစာမ်ားကို အသစ္ျပ႒ာန္းပါသည္။ စစ္မျဖစ္မီက သင္နည္းစံနစ္ တမ်ဳိး၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုံးက သင္နည္း စံနစ္တမ်ဳိး၊ ယခုအစိုးရက သင္နည္းစံနစ္တမ်ဳိး လုပ္ေနၿပန္ပါသည္။ သခၤဏ္းစာမ်ားကို ခဏခဏ ေျပာင္းသျဖင့္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ ေရာင္းခ်သူတို႔မွာ အက်ဳိးရွိ၏။ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွာ စရိတ္ကုန္၏။ သခၤဏ္းစာကို ၎၊ သင္နည္းကို၎ ခဏခဏေျပာင္းသျဖင့္ ပညာပါရဂူတို႔မွာ အလုပ္ရ၏။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ပညာမရၾကပါ၊ ဤနည္းျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေပးျခင္းမဟုတ္၊ ျပင္၍ ညာေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္” ဟု ေျဖဆိုေလသည္။

ပညာႏွင့္ သညာ
ဤေက်ာင္းဆရာ၏ ယူဆခ်က္မွာ လံုး၀မွန္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ပညာသင္ၾကားေရး အစစ္အမွန္ မရွိသည္ကား မွန္ေပသည္။ ျမန္မာျပည္အစိုးရ၏ ပညာေရးဌာနဟု ေခၚေသာ ဌာနကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ ရသူအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Director of Public Instruction (ဒါ႐ိုက္တာေအာ့-ပတ္ပလစ္ အင္စထရတ္ရွင္း) ဟု ေခၚ၏။ ၎ အမည္ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ပါလွ်င္၊ သင္ၾကားေရး ညႊန္ၾကား၀န္ဟု အဓိပၸါယ္ရေလသည္။ ပညာေရးဌာနကို အုပ္စီးသူ၏ တာ၀န္သည္ ပညာ သင္ၾကားရန္မဟုတ္ သညာအတြက္သာဟု ဆိုသလို ျဖစ္ေနေပသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ပညာ ထြန္းကားသင့္သေလာက္ မထြန္းကားသည္ကို ေထာက္လွ်င္ ပညာေရးဌာနမရွိ သညာေရးဌာနသာ ရွိသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္လ်က္ ရွိေပသည္။

ပညာႏွင့္ သညာသည္ အလြန္ပင္ ျခားနား၏၊ ပညာတြင္ ထိုးထြင္းသိနားလည္ျခင္း၊ အမွားအမွန္ ေ၀ဘန္ ႏိုင္ျခင္း၊ ထြင္၍ လုပ္ႏိုင္ျခင္း စေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ျဖစ္ေစ၏။ သညာမွာ သင္ျပေပးရာ ေလာက္ကိုသာ အမွတ္အသားျပဳ၍ ဆရာမွာ-မွာသေလာက္သာ တတ္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ပညာဟူသည္ ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကား၍ ရသေလာက္ႏွင့္ မျပီးစီး၊ ေမြးသည့္အခ်ိန္မွ ေသသည့္အခ်ိန္အထိ အစဥ္ ဆည္းပူးရေလသည္။ သညာသည္ ပညာဆည္းပူးရာတြင္ အကူအပံ့သာ ျဖစ္၏။

ပညာေရးဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
တိုင္းျပည္တျပည္တြင္ ပညာသင္ၾကားေပးသည္ ဆိုရာ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္, ရည္ရြယ္ခ်က္ ထေျမာက္ေအာင္ သင္နည္းစံနစ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးကို အထူးသတိျပဳအပ္၏။ ျမန္မာျပည္ အစိုးရ၏ ပညာေရးဌာန ေခၚ သညာေရးဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စံနစ္မွာ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားတို႔ကို ကမၻာေပၚရွိ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အစစအရာရာ၌ ရင္ေဘာင္တန္း ပညာတိုးတက္ရန္ မဟုတ္၊ အစုိးရခိုင္းေစရန္ ႏိုင္ငံျခားသားတို႔အတြက္ အသံုး၀င္ရန္ လိုအပ္သည့္ သညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးေနသည္ႏွင့္ တူေပသည္။

ငယ္ရြယ္သူတို႔ႏွင့္ ပညာေရး
ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္အခါ၌ ရႊ႕ံႏွင့္တူ၏။ ရႊံ႕သည္ ေျပာ့ေပ်ာင္းသျဖင့္ လိုရာ ပံုသဏၭာန္ကို လုပ္၍ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကေလးမ်ားကိုလည္း ငယ္စဥ္က လိုရာအေျခသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္ေပသည္၊ ဤသို႔ ဖန္တီးရာ၌ သက္ဆိုင္သူတို႔မွာ ပုဗၺာစရိယ မိႏွင့္ဘ ဆိုသည့္အတိုင္း ပဌမ ဖန္တီးရသူတို႔မွာ မိဘပင္ ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသို႔ စာသင္ရန္ ေရာက္ရွိေသာအခါ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ သက္ဆိုင္ျပန္၏၊ မိဘ-ေက်ာင္း ဆရာႏွင့္ မၿပီးေသး၊ ပညာေရးဌာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ သင္ၾကားေပးေသာ စံနစ္၊ တနည္းအားျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ လိုလားခ်က္သည္ တတိယ ဖန္တီးေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုမွတပါး သင္ၾကားေသာ ေနရာႏွင့္ပင္ သင္ၾကားသူ၏ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အေၾကာင္းအရာ တို႔သည္လည္း ဖန္တီးရာတြင္ အလြန္ပင္ အေရးပါ အရာေရာက္၏။

အု႒္ျမစ္ခိုင္မွ
အထက္ပါ စဥ္းစားခ်က္တို႔ကို အေထာက္အထားျပဳ၍ ျမန္မာျပည္ ပညာေရး ျပႆနာကို စဥ္းစားပါလွ်င္၊ ပဌမ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ထင္ရွားေပလိမ့္မည္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အုဌ္ျမစ္ႏွင့္တူ၏၊ အုဌ္ျမစ္ခ်ရာတြင္ မေသခ်ာ မခိုင္ခံ့လွ်င္ ထိုသို႔ ခ်ထားေသာ အုဌ္ျမစ္ေပၚတြင္ မည္သည့္ စံနစ္ႏွင့္ပင္ တည္ေဆာက္ ေစကာမူ တည္ေဆာက္ေသာ အေဆာက္အဦသည္ ခိုင္ျမဲမည္ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာျပည္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မွ ထြက္လာေသာ သူငယ္မ်ားကို အစိုးရအမႈထမ္း, ကုန္တိုက္စာေရး,ေရွ႕ေန ေရွ႕ရပ္, ေက်ာင္းဆရာ,ေဆးဆရာ ေလာက္သာမွန္းပါသေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းက ထြက္ၿပီးေနာက္ အလုပ္အကိုင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ ထူးထူးခြၽန္ခြၽန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္႐ံုမက ထြင္၍ လုပ္ႏိုင္ ကိုင္ႏိုင္သူတို႔အျဖစ္ လိုလားပါသေလာ … စေသာ အခ်က္တို႔ကို သတိမူ၍ လိုရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဆံုးျဖတ္ရေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ ေသခ်ာစြာ ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ သင္နည္းစံနစ္ သခၤဏ္းစာ စသည္တို႔ကို စီမံရေပလိမ့္မည္။

ညံ့ဖ်င္းေသာ ျမန္မာျပည္ ပညာေရးစံနစ္
ျမန္မာျပည္တြင္ ပညာသင္ၾကားေရးသည္ တိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ အလြန္ပင္ ေနာက္က်လ်က္ ရွိ၏။ ထိုသုိ႔ ေနာက္က် ေနပါလ်က္၊ ျမန္မာျပည္သားထဲက ထူးခြၽန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အနည္းငယ္ ေပၚထြက္လ်က္ ရွိရာ ပညာေရး စံနစ္ ညံ့ဖ်င္းပါက ဤသို႔ ထူးခြၽန္သူမ်ား ေပၚထြက္မည္ မဟုတ္ဟု ေစာဒက တက္ေကာင္း တက္ေပလိမ့္မည္၊ အမွန္အားျဖင့္မွာ ပညာေရး စံနစ္ ေကာင္း၍ မဟုတ္၊ ပညာေရး စံနစ္ ညံ့ဖ်င္းေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သားတို႔၏ မူလအေျခခံ မညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ အကယ္၍သာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္သားတို႔ ဘာသာ၊ ပညာေရးကို စီမံဖန္တီးရပါမူ၊ ယခုကဲ့သို႔ ေအာက္က် ေနာက္က် အေျခတြင္ ရွိမည္မဟုတ္၊ အလြန္ပင္ တိုးတက္ထြန္းကားရန္သာ ရွိေပသည္။

စိတ္တိုင္းက် စီမံႏိုင္မည့္ အခ်ိန္
????
***
ဘႀကီးဘေဘရဲ႕ ေဆာင္းပါးကေတာ့ ဒီမွ်ပါပဲ။ ေနာက္ဆံုး ေခါင္းစဥ္ ကိုေတာ့ က်မ ဆက္မ႐ိုက္လိုေတာ့ပါဘူး။
ဒီေဆာင္းပါဟာ က်မတို႔ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး မရခင္က ေရးခဲ့တာမို႔ လြတ္လပ္ေရးရရင္ စိတ္တိုင္းက် စီမံႏိုင္လိမ့္မယ္ လို႔ ဘႀကီးက ထင္ခ့ဲပါတယ္။
တကယ္တမ္း ဘႀကီးထင္သလို အရာရာ စိတ္တိုင္းက် စီမံႏိုင္ပါရဲ႕လား။
အမွန္တကယ္ စိတ္တိုင္းက် စီမံႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္ …. ဘယ္ေတာ့လဲ …. ။
အေျဖကို ေရေရရာရာ မသိတဲ့ က်မ ေယာင္ခ်ာခ်ာနဲ႔ ေတြးလို႔သာ ေနမိပါေတာ့တယ္။
***
ေမဓာ၀ီ
20th April, 2007
1:45 pm

(အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ မေန႔ကေရးျပီးေသာ္လည္း မတင္ျဖစ္ခဲ့ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ၁ရက္ ေနာက္က်ျပီး ဒီကေန႔မွ တင္လိုက္ရပါတယ္။)

2 comments:

NA said...

ဘႀကီးဘေဘ ဆိုတာကေတာ့ သူရိယသတင္းစာတိုက္အုပ္ ဦးဘေဖပါ။ ဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းရဲ႕ တသက္တာမွတ္တမ္းမွာ ဘႀကီးဦးဘေဘ အေၾကာင္းကို တေစ့တေစာင္းျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ကလိုေစးထူး said...

ဒီစာကို ဖတ္ၿပီးေတာ့ ဘႀကီးဘေဘဟာ အနာဂတ္ကို လွမ္းျမင္ေရးသားခဲ့ေလေရာ့သလားေတာင္ ထင္ရတယ္။ ျပင္ညာဆိုတဲ့ သုံးႏႈံးတဲ့ ေက်ာင္းဆရာရဲ့ စကားကလည္း ျမန္မာျပည္ လက္ရိွအေျခအေနန႔ဲ ထပ္တူ ထပ္မွ်ပါပဲလား။

က်ေနာ့္ေမေမလည္း တခါေျပာဖူးတယ္။ `ဒီေခတ္ ကေလးေတြဟာ ပညာေရးျပဌာန္းခ်က္ စမ္းသပ္ျပဳျပင္ျခင္းရဲ့ အစမ္းသပ္ခံ ဓားစာခံေလးေတြ ျဖစ္ေနရတယ္´ တဲ့။ အထက္တန္းအဆင့္ဆုိရင္လည္း ေတာ္ၾကာေန ၀ိဇၨာတြဲ၊ သိပၸံတြဲ ခြဲလိုက္၊ အေျခအေနမဟန္ေတာ့ ျပန္ေပါင္းလုိက္၊ ေပါင္းလို႔ မေကာင္းေတာ့ တခါ ျပန္ခြဲလိုက္နဲ႔ မုန္႔လုံးစကၠဴကပ္သလုိ ပညာေရးစနစ္ႀကီးထဲမွာမွ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ ျမန္မာလူငယ္ေတြ ေပၚထြက္လာတာကိုက သူတုိ႔ေလးေတြကို ခ်ီးက်ဴးစရာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းေနပါၿပီ။

လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးနွစ္ေလာက္ကထင္တယ္။ ေကာင္ေလးတေယာက္ ျမန္မာျပည္က ထြက္လာခါစေပါ့..။ စကားမစပ္ ေျပာၾကရင္းနဲ႔ သူဆယ္တန္းေအာင္လာတဲ့ ဘာသာတြဲက `၀ိပၸံ ဘာသာတြဲ´ ဆိုလို႔ က်ေနာ္ မ်က္စိလည္သြားတယ္။ (အခုထိလည္း ၀ိပၸံဆိုတာ ဘာမွန္းကို မသိေသးဘူး) က်ေနာ္နားလည္ထားခဲ့တာက သိပၸံဆိုတာက တိက်ခိုင္မာတဲ့ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္လက္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ဘာသာရပ္၊ ၀ိဇၨာကေတာ့ ဆက္စပ္စဥ္းစား ေတြးေခၚရေသာ ဘာသာရပ္ (အဲဒီထက္ ပိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြလည္း ရိွမွာပါ။ မွားရင္လည္း ေထာက္ျပပါ)။ ၀ိပၸံဆိုတာကေတာ့ ဘယ္လုိ ဘာသာရပ္လဲဆိုတာ တကယ္ကို မသိဘူး။ သင္တာကေတာ့ သိပၸံတြဲက ဘာသာတခ်ိဳ႔နဲ႔ ၀ိဇၨာတြဲက ဘာသာတခ်ိဳ႔ ေရာေထြး သင္တယ္သတဲ့။ အခုလဲ အဲဒီဘာသာတြဲ ျမန္မာျပည္မွာ သင္ေနဆဲလား မသင္ေတာ့ဘူးလား။ မသိရ။ မေမဓာ၀ီ သိရင္ ရွင္းျပပါအုံး။