Tuesday, December 26, 2006

ကဗ်ာ ... ကာရန္ႏွင့္ .. က်မ

က်မရဲ႕ “ေဆာင္းညအေတြး” ပုိ႔စ္က ကဗ်ာေလးဟာ ကာရန္မပါဘူးဆိုၿပီး Prince က “ကာရန္မပါရင္ ကဗ်ာမဟုတ္ဘူး ကဗြ်တ္” လို႔ ကြန္မန္႔မွာ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ကိုသံလြင္ကေတာ့ “ကာရန္မဲ့လို႔ကဗ်ာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔မရတာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္” လို႔ ျပန္ေရးခဲ့တယ္။
ကဗ်ာေလာကမွာ ကာရန္မဲ့ ကာရန္ရွိကိစၥ အျငင္းပြါးခဲ့ၾကတာ ၾကာပါၿပီ။
က်မကေတာ့ “ကာရန္ပါတိုင္း ကဗ်ာမဟုတ္သလို .. ကာရန္မပါတိုင္း စကားေျပမဟုတ္ဘူး” … လို႔ ယူဆလက္ခံထားပါတယ္။
တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ဒီကေန႔ အေဖယူလာတဲ့ စာအုပ္ထဲက ကာရန္မဲ့ကဗ်ာအေၾကာင္းေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးထဲမွာ ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္ရဲ႕ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာတပုဒ္ ဖတ္လိုက္ရတာနဲ႔ပဲ … ျပန္လည္ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။ (ဟိုဆရာႀကီးေတြ႕ရင္ ကဗြ်တ္လို႔ ဆိုေလအံုးမလားမသိ)
ဖတ္ၾကည့္ၾကပါအံုး။

***
ကာရန္မဲ့ကဗ်ာ (ျမဇင္ - ကဗ်ာ့နရီႏွင့္ နိမိတ္ပံု စာအုပ္မွ )

မင္းသု၀ဏ္သည္ ကာရန္စည္းကမ္းႀကီးေသာ ကဗ်ာဆရာျဖစ္သည္၊ ကာရန္အသံုးျပဳရာ၌ အစဥ္အလာကို မပ်က္ျပားေစလို၊ အစဥ္အလာက သတ္မွတ္ေသာ စည္းကမ္းေဘာင္အတြင္း၌ ကာရန္စပ္ဟပ္လိုသည္၊ ဆရာသည္ ပညာရည္ ကဗ်ာရည္ရွိေသာေၾကာင့္ ကာရန္ကို ထိေရာက္စြာအသံုးခ်၍ ကဗ်ာ့အရည္ေသြးကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကာရန္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ကာရန္၏ တန္ဖိုးကို သိနားလည္ေသာ ဆရာသည္ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာဘက္သို႔ လွည့္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ၊ သို႔ေသာ္ ဆရာသည္ “အင္းယားကန္သို႔ အိုကုတို႔” စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၉ တြင္ ကာရန္မဲ့ ကဗ်ာတပုဒ္ကို ေရးစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။

ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား
---------------------------
ဓနိယ ႏြားေက်ာင္းသားဆို၏။
ငါသည္
ထမင္းခ်က္ၿပီးၿပီ။
ဤမဟီေျမကမ္းပါး၌
အေပါင္းအသင္းတို႔ႏွင့္
ငါေန၏။
တင္းကုပ္ကိုမိုးၿပီးၿပီ။
မီးကိုညွိၿပီးၿပီ။
ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား။

ဘုရားသခင္ဆိုေတာ္မူ၏။
ငါ့တြင္
အမ်က္မရွိ။
ေျငာင့္တံသင္းလည္းကင္း၏။
ဤမဟီျမစ္ကမ္းပါး၌
တညတာမွ် ငါေနသည္။
ငါ့တင္းကုပ္သည္
အမိုးဟင္းလင္းျဖစ္၏။
ငါ့မီးသည္
ၿငိမ္းသက္ၿပီးျဖစ္၏။
ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား။

ဓနိယႏြားေက်ာင္းသားဆို၏။
ဤအရပ္၌
မွက္၊ ျခင္၊ ယင္ရဲတို႔မရွိ။
ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ၌
ငါ့ႏြားမ်ား က်က္စားၾကသည္။
မိုးႀကီးရြာလည္း
သူတို႔ခံႏိုင္ရည္ရွိၾကပါ၏။
ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား။

ဘုရားသခင္ဆိုေတာ္မူ၏။
ငါသည္
ေဖာင္ကိုေကာင္းစြာဖြဲ႕၍
၀ဲၾသဃကိုျဖတ္ကူးကာ
တဖက္ကမ္းသို႔ေရာက္ခဲ့ၿပီ။
ငါ၏အဖို႔ ေဖာင္ကုတို႔သည္
မလိုေတာ့
ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား။

ဓနိယႏြားေက်ာင္းသားဆို၏။
ငါ့မယားသည္
ငါ့အလိုသို႔လိုက္၏။
တည္ၾကည္၏။
ငယ္ေပါင္းၾကင္ေဆြျဖစ္၏။
သူ၏အေၾကာင္း
မေကာင္းသတင္း ငါမၾကားရ။
ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား။

ဘုရားသခင္ဆိုေတာ္မူ၏။
ငါ့စိတ္သည္
ငါ့အလိုသို႔လိုက္၏။
ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့၍
ၾကာရွည္စြာ ပြားမ်ားအပ္သည္
ေကာင္းမြန္စြာ ဆံုးမအပ္သည္
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ငါ့အား
မေကာင္းမႈမရွိေတာ့ၿပီ။
ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား။

ဓနိယႏြားေက်ာင္းသားဆို၏။
ငါသည္
ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ျဖင့္
အသက္ေမြး၏။
ငါ့သားသမီးတို႔သည္
ငါႏွင့္အတူေနၾက၏။
က်န္းမာသန္စြမ္းၾက၏။
သူတို႔အေၾကာင္း
မေကာင္းသတင္း ငါမၾကားရ။
ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား။

ဘုရားသခင္ဆိုေတာ္မူ၏။
ငါသည္
သူခစားမဟုတ္။
ရအပ္ေသာအစြမ္းျဖင့္
ခပ္သိမ္းေသာေလာကတြင္
ငါလွည့္လည္၏။
ငါ့အဖို႔
အခေၾကးေငြမလိုေတာ့။
ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား။

ဓနိယႏြားေက်ာင္းသားဆို၏။
ငါ့မွာ
ႏြားသိုးေပါက္မ်ားရွိ၏။
ႏို႔စို႔ႏြားငယ္မ်ားရွိ၏။
ဇီးႏွင့္ႏြားမမ်ားလည္းမရွိ။
ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ
ႏြားလားဥႆဘလည္းမရွိ။
ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား။

ဓနိယႏြားေက်ာင္းသားဆို၏။
ခ်ည္တိုင္ငုတ္တို႔ကို
ခိုင္ျမဲစြာစိုက္ၿပီးၿပီ။
ျဖဴဆံျမက္ႀကိဳးသစ္တို႔ကို
ေကာင္းစြာက်စ္ၿပီးၿပီ။
ၾကိဳးသစ္တို႔ကို ႏြားငယ္တို႔သည္လည္း
မျဖတ္ႏိုင္ကုန္။
ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား။

ဘုရားသခင္ဆိုေတာ္မူ၏။
ေႏွာင္ႀကိဳးကိုျဖတ္၍
လြတ္ေျမာက္ေသာႏြားကဲ့သို႔
ႏြယ္ႀကိဳးကိုျဖတ္၍
လြတ္ေျမာက္ေသာဆင္ကဲ့သို႔
ပဋိသေႏၶေနျခင္းမွ
ငါလြတ္ေျမာက္ၿပီ။
ရြာလိုရြာေလာ့ မိုးနတ္သား။

ထိုခဏ၌
ကုန္းကိုလည္းေကာင္း က်င္းကိုလည္းေကာင္း
ျပည့္လွ်မ္းေစလ်က္
မိုးႀကီးသည္းစြာ ရြာ၏။
မိုးသံကိုၾကားေသာအခါ
ဓနိယသည္ ဤစကားကိုဆို၏။
ဘုရားသခင္ဖူးျမင္ရ၍
ငါတို႔အဖို႔ ေက်းဇူးမ်ားစြ။
မ်က္စိသခင္ ေက်းဇူးရွင္။
အသွ်င္ဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဆည္းကပ္ပါ၏။

မုနိသနင္း ရဟန္းမင္း
အသွ်င္ဘုရားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏
ဆရာျဖစ္ေတာ္မူပါေလာ့။
ကြၽႏ္ုပ္တို႔လင္မယားသည္
အသွ်င္ဘုရားထံေတာ္ပါး၌
ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္လိုၾကပါ၏။
တဖက္ကမ္းသို႔ ကူးေျမာက္ကာ
ဆင္းရဲ၏အဆံုးကို
ျပဳလိုၾကပါကုန္၏ဘုရား။ ။
***
ေဆာင္းပါးတပုဒ္လံုး ရိုက္ဖို႔ အခ်ိန္မေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ သည္းခံၾကပါ။
ေဆာင္းပါးရဲ႕ အဆံုးမွာ … ဆရာျမဇင္က ခုလိုေရးထားပါတယ္။
***
အေတြး၊ စကား၊ နရီအျပင္ တျခား ကဗ်ာပစၥည္းေတြ ရွိေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အေတြး၊ စကား၊ နရီ ဤသံုးခုမွာ အဓိကျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသံုးခုပိုင္လွ်င္ ကာရန္မဲ့ကဗ်ာေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။
***
က်မ … ကဗ်ာမစပ္တတ္ေသးပါ။
က်မ … ကဗ်ာဆရာမဟုတ္ပါ။
ကာရန္ရွိ - ကာရန္မဲ့ ကိုလည္း ေသခ်ာစြာ နားလည္တတ္ကြၽမ္းျခင္း မရွိေသးပါ။
ခံစားမႈကို အေျခခံၿပီး ေရးဖြဲ႕ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကဗ်ာမပီ စာမမည္ ျဖစ္ေနေသာ က်မ ေရးသားမႈေတြကို သည္းခံၿပီး ဆက္လက္အားေပးဖတ္ရႈ ၾကပါအံုးလို႔ … ေတာင္းပန္လိုက္ပါတယ္ ရွင္။

***

3 comments:

Anonymous said...

မေမေရ
ခုမွပဲ ကြန္မန္႔ေရးလို႔ရေတာ့တယ္။
ကံေကာင္းလို႔။
ေဆာငး္ညအေတြးကဗ်ာ အတြက္ေရာ ၊ ဆုေတာင္းအတြက္ေရာ၊ ဒီအခုတင္ျပထားေပးတဲ့ကဗ်ာအတြက္ေရာ ေက်းဇူးေတြ အမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။
ရင္ထဲကလာရင္ ကဗ်ာပဲလို႔ ဟနကေတာ့ ကပ္သပ္ေျပာတတ္တယ္။
မေမေရးတာ ရင္ထဲကလာတာမို႔ ကဗ်ာပဲေပ့ါေနာ္..ဟန လက္သံုးစကားနဲ႔ဆိုရင္ေလ

ကလိုေစးထူး said...

ကြန္မေရးျဖစ္တာၾကာလို႔ အခုမွ အေၾကြးလာဆပ္တာ။ :P
တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္လဲ ကာရန္မဲ့မွ ကဗ်ာ၊ ကာရန္ရိွမွ ကဗ်ာရယ္လုိ႔ ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာတာကို လက္ခံၾကည့္လို႔မရတာပါ။ အခု အမတင္ထားတဲ့ ဆရာၾကီး မင္းသု၀ဏ္ရဲ့ ကာရန္မဲ့ ကဗ်ာကိုက ဒါဟာလဲ ကဗ်ာေကာင္းပါလားဆုိတာကို ျပေနတာပဲေလ။ အဲဒီေတာ့ အမရဲ့ ေအာက္ဆုံးက စာပိုဒ္ကို က်ေနာ္ ေကာ္ပီကူးခ်မယ္ဗ်ာ။ မူပိုင္ခြင့္နဲ႔ တရားစြဲလဲ မတတ္ႏိုင္ :P..
က်ေနာ္… ကဗ်ာ မစပ္တတ္ပါ။
က်ေနာ္… ကဗ်ာ ဆရာ မဟုတ္ပါ။
ကာရန္ရွိ ကာရန္မဲ့ကိုလဲ ေသခ်ာစြာ နားလည္တတ္ကၽြမ္းျခင္း မရိွေသးပါ။ (ရိွလာမယ္လဲ မထင္)
သို႔ေသာ္..
က်ေနာ္ … ကာရန္ရိွ၊ ကာရန္မဲ့ ကဗ်ာမ်ား အားလုံးကို ခံစား ဖတ္ရွဳပါသည္။

Anonymous said...

Ya.. That is a good one indeed..
My point is that if someone writes a poem or a paragraph whatever should be in a certain standard...

As the author like Sayagyi Min Thu Won.He is the man who made a great job, whatever he writes it is of use to all isn't it ? the knowledge...the format of his writing, the taste was given form his writing is priceless …etc...

I mean .. a poem is the essence of the literature.. Not every one can write a poem, you guys admit it.
We all know that it is an art.

In addition, if we follow the rules of poem...it would be better, wouldn't it.

It is up to you guys, every one is indifferent, if the diversity among us can be exchange or share, to built the better standard of our Burmese Literature.

You have own right to think, inspire, invent or innovative mind ... that will help us the better and good standard Literature….

Into my perspective, I want our Burmese Literature to a level…. No intention to argue about which one is better among modern, post modern and the conventional style of writing. What do you think..
Prince